Bestyrelsen blev valgt på den stiftende Generalforsamling den 7/2 2017

 Formand: Bente Brandstrup

Mail: kontakt@fynskefruer.dk

tlf. 22 91 96 97

Jeg var med til at starte netværket op i 2016 og blev valgt som formand, da vi i 2017 valgte at stifte foreningen Fynske Fruer.

Mine primære opgaver i foreningen er:

 • Overordnet ansvar for foreningens drift og økonomi
 • Indkaldelse til - og ledelse af bestyrelsesmøder
 • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
 • Være den ordførende for foreningen
 • Ansvarlig for foreningens udviklingsplan (foreningsplanen)
 • Modtager og fordeler foreningens post/mail
 • Kontakt til oplægsholdere
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Opdatere facebook
 • Udsender nyhedsbreve til foreningens medlemmer

Bestyrelsen har et kollektivt ansvar for drift af foreningen - herunder økonomi - men formanden er den øverste ansvarlige.

Jeg glæder mig over udviklingen i foreningen og ser frem til vores kommende arbejde hen i mod at blive en veletableret forening med et professionel netværk, for kvinder med egen virksomhed.

Se mere Info om Bente her


Næstformand: Rikke Merton

mail: kunde@labvikar.dk

tlf. 50 70 19 72

Jeg er født i 1972 og har beskæftiget mig med alt muligt frem til at jeg stiftede virksomheden LabVikar ApS i 2006 – et Vikar- og Rekrutteringsbureau for og med alt hvad der så meget som ”lugter af” laboratorie og hvide kitler. Altså et meget nicheorienteret bureau – men bredt favnende indenfor nichen.

Min baggrund for at starte LabVikar ApS er en uddannelse som Laborant samt knap 10 års beskæftigelse som hhv. Laborant, Laboratorietekniker og Laboratorieleder. Sammenholdt med et par års praktisk erfaring som Tilkaldevikar for forskellige Vikarbureauer – med alt lige fra at stikke stiklinger til smedearbejde.

I 2016 startede jeg, sideløbende med min egen virksomhed, det private netværk FYNSKE FRUER sammen med tre andre kvinder – fra helt andre brancheområder. I 2017 omdannede vi det private netværk til en Forening, hvor jeg er blevet valgt som Næstformand ved en Stiftende Generalforsamling.

Blandt mine opgaver i FYNSKE FRUER kan nævnes at jeg er sponsoransvarlig, står for lokalebooking til netværksmøderne, har kontakt til medierne (radio, RV og det skrevne medie), står for kontakten til og booking af enkelte oplægsholdere, skriver tekster til hjemmeside, nyhedsbrev, Facebooksider mv.

Af styrker kan nævnes at jeg er åben og udadvendt, en arbejdsbi og har en kreativ samt ærlig tilgang til tingene. Jeg har tidligere arbejdet som Freelancejournalist hvilket hjælper mig i tekstmæssige sammenhænge. Jeg er stolt af og brænder for FYNSKE FRUER og glæder mig til at løfte det endnu en tand.

Se mere info om Rikke

Ulla Jane Jensen

 Mail: ulla@villavoksevaerk.dk

Tlf. 24828428

Jeg er en kvinde med kendskab til mange forskellige fag. Jeg er uddannet Laborant, bioanalytiker og psykoterapeut. Derudover har jeg været medhjælpende hustru i entreprenørbranchen, hvor jeg stod for bogholderiet. Min interesse for mental sundhed og psykologi er opstået på baggrund af at jeg som bioanalytiker har været fast tilknyttet de psykiatriske afdelinger på OUH i 18 år og fået indsigt i hvor vigtig vores mentale tilstand er for vores trivsel som mennesker.

Jeg afsluttede min psykoterapeutuddannelse i 2009 og startede egen klinik i 2010, hvor jeg har specialiseret mig i parterapi og sandplay.

Mine opgaver i bestyrelsen:

Udarbejde sponseraftaler og skaffe sponsorer

Hverve nye medlemmer til Fynske Fruer

Paktisk arbejde ifb med arrangementer

Jeg har en evne til at se opgaver/udfordringer fra mange forskellige vinkler, og er derfor også ofte den der finder idéer og løsninger andre ikke har fået øje på.

Af personlige styrker vil jeg fremhæve:

Stor tålmodighed, rolig og lyttende.

Arbejdsom og pligtopfyldende

Kan have mange bolde i luften og stadig bevare overblikket

Jeg glæder mig over at kunne være med til at skabe rammerne for FYNSKE FRUER som forening og bidrage til det gode netværk med brede i faggrupper, der kan styrke os alle som selvstændige.

Se mere info om Ulla her

Kasser: Annika Nydahl

mail: info@ankonsult.dk

Tlf:  26 20 19 17

Jeg hedder Annika Nydal og er en årgang 76´

Jeg er uddannet elektriker og elinstallatør, drev installations virksomhed i Skamby fra 2002-2011.

Hvor jeg havde mange kasketter på, som den en af to ejere af virksomheden, men blandt mine hovedarbejdsområderne var:

 • Den faste på kontoret/telefon/bemanding af akut opgaver
 • Butik-Fakturering-Tilbud-Kvalitetssikring
 • Personaleledelse-Apv-Lærlinge

Startede min nuværende virksomhed op i 2012, som er en eksklusiv hundepension og hundesalon i Skamby. Samt bogføring for mindre virksomheder fra mit hjemmekontor.

Var med til at starte Fynske Fruer op i 2016 og blev Kasser da vi i 2017 valgte at gå over til forenings form.

Mine primære opgaver i foreningen er:

 • Kasser
 • Det praktiske omkring arrangementerne
 • Julefrokost

Ser mine styrker i forhold til Fynske Fruer som den der ser tingene fra den helt lavpraktiske side af, som ikke slynger om sig med store fine ord, men som bare er mig og det står jeg ved sammen med mine holdninger til de sunde værdier jeg syntes jeg står for.

Om mig selv kan jeg sige.

 • Ærlig, Stabil og loyal.
 • Høj arbejdsmoral.
 • Tør godt at sige fra.

Glæder mig til at være med til at styrke Fynske Fruer. Så vi kan hjælpe andre Kvindelige iværksætter til at vækste deres virksomhede og nyde godt af at mødes med vi andre Fruer.

Se mere info om Annika

Bestyrelsessupleant er: Karin Skovhus Thomsen og  Anke Plato

Foreningens revisorer er: Hanne Bjergskov og Malene Skov